Работим заедно с Вас

Ние предлагаме високо качествени услуги в областта на неразрушаващите изпитвания, инспекции и контрол на качеството, за да се гарантира надеждността и безопасната експлоатация на тръбопроводи, съдове под налягане, метални конструкции, цистерни за транспорт на опасни товари, метални и неметални материали.

Гарантираме на нашите клиенти:

Ръководството на Органа за контрол от вид „А” към „Бултест и Ко” ООД декларира своята ангажираност за осигуряване на безпристрастност при осъществяване на дейностите по контрол, управление на конфликти на интереси и гарантиране на обективност на дейностите по контрол, както и осигуряване на качество на предлаганите от Органа за контрол услуги в Декларация за независимост от Ръководството и Политика по Качество.