Фирма „Бултест и Ко” ООД е създадена като частна организация през 2002 год. в София. Основната дейност на фирмата се състои в извършване на неразрушаващи изпитвания на метални и неметални материали и изделия за нуждите на нефтената и газова промишленост, енергетиката и строителството.

Ние сме акредитирани като независим Орган за контрол от вид „А”(контрол от Трета независима страна, гарантиращ най-висока степен на независимост на предлаганите услуги) от Българска служба по акредитация /БСА/ съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 17020:2012 за основните методи за неразрушаващ контрол:

Нашата системата за управление на качеството е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 от Bereau Veritas Certification - България.

„Бултест и Ко” ООД извършва високо качествено обучение на персонал за неразрушаващи изпитвания съгласно изискванията на ЕN ISO 9712:2013, като учебния и изпитен център е одобрен от „TUV Rheinland – България”.

„Бултест и Ко” ООД е упълномощен Орган за контрол от „TUV Rheinland – България” и „Верификация – България” за извършване на неразрушаващи изпитвания при оценяване на съответствието на съдове и съоръжения под налягане и транспортируеми съдове под налягане съгласно изискванията на Европейски директиви за оценяване на съответствието.

Ние предлагаме консултации от Ниво 3 персонал по неразрушаващ контрол при разработване и валидиране на процедури за неразрушаващ контрол, експертни независими оценки, консултации по заваряване и осигуряване на качеството в заваряването, сертифициране на заваръчен персонал и процедури по заваряване.