Органа за контрол е документирал в своята Система по качество процедура ОП 7.5.1 "Процедура за получаване, оценяване и взимане на решение по жалби и възражения",която се предоставя на Клиентите при поискване.

За подобряване на качеството на предлаганите от фирмата услуги по неразрушаващи изпитвания и системата по качество на Органа за контрол към „Бултест и Ко” ООД изпращайте попълнен анкетен лист за обратна връзка на bultest_co@abv.bg