Фирма „Бултест и Ко” ООД предлага следните видове контрол:

1. Радиографичен контрол

Посредством радиографичен метод за контрол се контролират заварени съединения, отливки и изковки за откриване на обемни и плоски дефекти чрез използване на гама и рентгенови източници на йонизиращи лъчения. Методът и подходящ за контрол на метални материали с дебелини на стената до 200 мм.

За извършване на радиографичен контрол и разполагаме с преносими гама и рентгенови дефектоскопи, както и със самоходни гама и рентгенови кроулери за контрол на тръбопроводи.

2. Ултразвуков контрол

Ултразвуковият метод за контрол се основава на въвеждане в изпитвания материал на ултразвукови вълни генерирали от ултразвукови сонди и тяхното отражение/дифракция от несъвършенствата в материала.

Методът е намерил основно приложение при неразрушаващия контрол на заварени съединения с дебелина на стената по голяма от 8 мм, отливки и изковки.

Посредством ултразвуковия метод за контрол се откриват обемни и плоски несъвършенства, като пукнатини, несплавявания, шлакови включвания, газови пори, корозия, разслоявания и неметални включвания и неметални листа.

3. Магнитно-прахов контрол

С помощта на магнитно-прахов метод за контрол се изпитват феромагнитни материали за откриване на повърхностни и подповърхностни несъвършенства.

„Бултест и Ко” ООД извършва магнитно-прахов контрол на заварени съединения, отливки и изковки.

4. Контрол с проникващи течности

Посредством контрол с проникващи течности се изпитват матални и неметални материали за откриване на повърхностни несъвършенства чрез проникващи течности.

„Бултест и Ко” ООД извършва контрол с проникващи течности на заварени съединения, отливки, изковки и машинни части чрез цветно –контрастни и флуоресцентни проникващи течности.