За нас

ОБСЛУЖВАМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ 24/7/365

Ние от
„Бултест и Ко” ООД

Ние предлагаме високо качествени услуги в областта на неразрушаващите изпитвания, инспекции и контрол на качеството, за да се гарантира надеждността и безопасната експлоатация на тръбопроводи, съдове под налягане, метални конструкции, цистерни за транспорт на опасни товари, метални и неметални материали.

Ръководството на Органа за контрол от вид „А” към „Бултест и Ко” ООД декларира своята ангажираност за осигуряване на безпристрастност при осъществяване на дейностите по контрол, управление на конфликти на интереси и гарантиране на обективност на дейностите по контрол, както и осигуряване на качество на предлаганите от Органа за контрол услуги в Декларация за независимост от Ръководството и Политика по Качество.

Професионални услуги в областта на неразрушаващия контрол

Сертифициран персонал

Ние сме горди, че можем да предоставим на нашите клиенти знанията и уменията на най-добрите експерти, инженери и оператори с дългогодишен професионален опит в областта на неразрушаващите изпитвания и инспекции на заварени съединения, както у нас така и в чужбина.

Ние предлагаме:

  • EN ISO 9712 Ниво 3/2 сертифициран персонал по всички методи за контрол;
  • EN ISO 9712 Ниво 3/2 сертифициран персонал за ултразвуково изпитване посредством TOFD и Phased Array техники за неразрушаващ контрол;
    ASNT Ниво 3 инспектори;
  • IWI/IWE Международни инженери и инспектори по заваряване;
  • Висши международни инспектори по заваряване, CSWIP – Ниво 3 инспектори по заваряване.
  • ICORR Ниво 2 инспектори на изолации на тръбопроводи.

Защо да изберете нас