Обучение на персонала

Запитване за обучение

обучение по методите за неразрушаващ контрол

„Бултест и Ко” ООД извършва висококачествено обучение на персонал за неразрушаващи изпитвания съгласно изискванията на ЕN ISO 9712:2013, като учебния и изпитен център е одобрен от утвърдени сертификационни центрове на персонал, като  „TUV Rheinland – България” и Bereau Veritas Certification – Италия.

Посредством радиографичен метод за контрол се контролират заварени съединения, отливки и изковки за откриване на обемни и плоски дефекти чрез използване на гама и рентгенови източници на йонизиращи лъчения. Методът е подходящ за контрол на метални материали с дебелини на стената до 200 мм.

Ултразвуковият метод за контрол се основава на въвеждане в изпитвания материал на ултразвукови вълни, генерирани от ултразвукови сонди и тяхното отражение/дифракция от несъвършенствата в материала.

Методът е намерил основно приложение при неразрушаващия контрол на заварени съединения с дебелина на стената по голяма от 8 мм, отливки и изковки.

С помощта на магнитно-прахов метод за контрол се изпитват феромагнитни материали за откриване на повърхностни и подповърхностни несъвършенства.

„Бултест и Ко” ООД извършва магнитно-прахов контрол на заварени съединения, отливки и изковки.

Посредством контрол с проникващи течности се изпитват матални и неметални материали за откриване на повърхностни несъвършенства чрез проникващи течности.

„Бултест и Ко” ООД извършва контрол с проникващи течности на заварени съединения, отливки, изковки и машинни части чрез цветно –контрастни и флуоресцентни проникващи течности.

Ултразвуковият контрол с фазова решетка (PAUT) е усъвършенстван метод за неразрушаващ контрол при който използват специализирани многоелементни ултразвукови сонди, подредени в матрица (фазова решетка) с цел управление на генерираните ултразувкови вълни, фокусиране и сканиране. Всеки от елементите на сондите се управлява индивидуално посредством софруер. 

Партньори

TUV_R

ЦПО “Бултест” към “Бултест и Ко” ООД е лицензиран от НАПОО с лицензия №2016121305 за извършване на професионално обучение по професии и специалности съгласно Заповед №ЦПО-97/27.05.2016

Запитване за обучение

Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени с работното Ви време и специфичните изисквания на Вашата компания.