Неразрушаващ контрол, инспекции и обучение

Повече от 20 години успешно обслужваме нашите клиенти

Фирма „Бултест и Ко” ООД е създадена като частна организация през 2002 год. в София. Основната дейност на фирмата се състои в извършване на неразрушаващи изпитвания на метални и неметални материали и изделия за нуждите на нефтената и газова промишленост, енергетиката и строителството.

Ние сме акредитирани като независим Орган за контрол от вид „А” (контрол от Трета независима страна, гарантиращ най-висока степен на независимост на предлаганите услуги) от Българска служба по акредитация /БСА/ съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 17020:2012 за основните методи за неразрушаващ контрол.

Нашата системата за управление на качеството е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 от Bereau Veritas Certification – България.

„Бултест и Ко” ООД извършва висококачествено обучение на персонал за неразрушаващи изпитвания съгласно изискванията на ЕN ISO 9712:2013, като учебния и изпитен център е одобрен от „TUV Rheinland – България” и Bereau Veritas Certification – България.

„Бултест и Ко” ООД е упълномощен от различни нотифицирани органи за извършване на неразрушаващи изпитвания при оценяване на съответствието на съдове и съоръжения под налягане и транспортируеми съдове под налягане съгласно изискванията на Европейски директиви за оценяване на съответствието.

Ние предлагаме консултации от Ниво 3 персонал по неразрушаващ контрол при разработване и валидиране на процедури за неразрушаващ контрол, експертни независими оценки, консултации по заваряване относно осигуряване на качеството в заваряването, сертифициране на заваръчен персонал и процедури по заваряване.

Обслужваме нашите клиенти 24/7/365

Гарантираме на нашите клиенти:

 • Професионализъм, независимост и експедитивност при извършване на предлаганите от нас услуги при приемливо съотношение цена/услуги.
 • Работа 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата за спазване на поетите ангажименти и срокове.
 • Компетентна работа при спазване на законовите и нормативни документи, опазване на професионалната тайна, собствеността на клиента и безопасна работа при извършване на предлаганите от нас услуги.
 • Безпристрастни и надеждни резултати от изпитванията, постигнато чрез висококвалифициран персонал и най-модерна съвременна апаратура.
услуги

Предлагаме контрол и обучение по методите:

01.

Радиографичен контрол

Посредством радиографичен метод за контрол се контролират заварени съединения, отливки и изковки за откриване на обемни и плоски дефекти чрез използване на гама и рентгенови източници на йонизиращи лъчения. Методът и подходящ за контрол на метални материали с дебелини на стената до 200 мм.

02.

Ултразвуков контрол

Ултразвуковият метод за контрол се основава на въвеждане в изпитвания материал на ултразвукови вълни генерирани от ултразвукови сонди и тяхното отражение/дифракция от несъвършенствата в материала.

Методът е намерил основно приложение при неразрушаващия контрол на заварени съединения с дебелина на стената по голяма от 8 мм, отливки и изковки.

03.

Магнитно-прахов контрол

С помощта на магнитно-прахов метод за контрол се изпитват феромагнитни материали за откриване на повърхностни и подповърхностни несъвършенства.

„Бултест и Ко” ООД извършва магнитно-прахов контрол на заварени съединения, отливки и изковки.

04.

Контрол с проникващи течности

Посредством контрол с проникващи течности се изпитват матални и неметални материали за откриване на повърхностни несъвършенства чрез проникващи течности.

„Бултест и Ко” ООД извършва контрол с проникващи течности на заварени съединения, отливки, изковки и машинни части чрез цветно –контрастни и флуоресцентни проникващи течности.

05.

Ултразвуков контрол с фазова решетка

Ултразвуковият контрол с фазова решетка (PAUT) е усъвършенстван метод за неразрушаващ контрол при който използват специализирани многоелементни ултразвукови сонди, подредени в матрица (фазова решетка) с цел управление на генерираните ултразувкови вълни, фокусиране и сканиране. Всеки от елементите на сондите се управлява индивидуално посредством софруер. 

06.

Обучение на персонала

„Бултест и Ко” ООД извършва обучение по неразрушаващ контрол за следните методи:

 • Радиографичен контрол
 • Ултразвуков контрол
 • Магнитно-прахов контрол
 • Контрол с проникващи течности
 • Ултразвуков контрол с фазова решетка
 • Визуален контрол
 • Контрол на теч (Вакуум контрол)

Партньори

Свържете се с нас още днес, за да разберете повече за нашите услуги

Неразрушаващият контрол, предлаган от „Бултест и Ко” ООД, осигурява качеството на вашите производствени процеси, продукти, съоръжения, оборудване и системи.